ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ DRONES

Καθορίστηκε η τιμή τωνπαραβόλων των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών – ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems – UAS) ή drones, σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ όπου δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως απο το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στις 10 Μαϊου.

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ:

  • Η υποβολή αιτήσεως για την καταχώρηση στο ειδικό Μητρώο των ΣμηΕΑ Ανοικτής Κατηγορίας πραγματοποιείται ατελώς.
  • Με την υποβολή αιτήσεως για την καταχώρηση στο ειδικό Μητρώο των ΣμηΕΑ Ειδικής Κατηγορίας καταβάλλεται παράβολο ύψους €50,00.
  • Για την εξάμηνη δέσμευση στοιχείων νηολόγησης συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους καταβάλλεται παράβολο ύψους €50,00.
  • Με την υποβολή αιτήσεως για την νηολόγηση συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους Πιστοποιημένης Κατηγορίας, καταβάλλεται παράβολο ύψους €100,00.
  • Με την υποβολή αιτήσεως για την έκδοση «Ειδικού Πιστοποιητικού Αξιοπλοΐας» ΣμηεΑ, ισχύος τριών (3) ετών, καταβάλλεται παράβολο ύψους €80,00
  • Με την υποβολή αιτήσεως για την ανανέωση του «Ειδικού Πιστοποιητικού Αξιοπλοΐας» ΣμηΕΑ, ισχύος τριών ετών, καταβάλλεται παράβολο ύψους €40,00.

Αναλυτικά για το τι χρειάζεται για ερασιτεχνική χρήση ή εμπορική εκμετάλευση μπορείτε να δείτε εδώ: idrones.gr

Μοιραστείτε το... Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest